40 lat – Jubileusz Biblioteki

ekslibrisDn. 8 października 2004 roku odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 40-lecia naszej placówki. Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, p. kierownik Anna Biała wygłosiła przemówienie inauguracyjne, w którym przedstawiła funkcje i zadania biblioteki pedagogicznej. Następnie odbył się pouczający wykład prof. dr hab. Elżbiety Gondek na temat „Los biblioteki Załuskich przestrogą dla potomnych”.

Na ręce p. kierownik złożono kwiaty, życzenia, listy gratulacyjne od Wicemarszałka Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektora Wydziału Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wiceprezydenta Miasta Sosnowca, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury, Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu, Rady Bibliotecznej, czytelników.

W części artystycznej wystąpili pedagodzy z Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Uczestnikom spotkania podobała się również najnowsza historia biblioteki przedstawiona z „przymrużeniem oka” przez p. Jadwigę Kuciową.

Licznie przybyłych uczestników uroczystości obdarowano wydaną publikacją pt.„40 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Sosnowcu (1964-2004)”.