Spotkanie informacyjno-doskonalące

Uczestnicy spotkaniaDn. 10 października 2008 r. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie informacyjno-doskonalące dla nauczycieli, którzy podjęli po raz pierwszy pracę w placówce oświatowo-wychowawczej.

Program spotkania:

  1. Zapoznanie nauczycieli z warsztatem informacyjno-bibliograficznym biblioteki
  2. Prezentacja księgozbioru oraz prenumerowanych czasopism adresowanych do nauczycieli
  3. Omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu awansu zawodowego nauczyciela stażysty
  4. Przekazanie materiałów informacyjnych
  5. Udział w wernisażu w Galerii „U Belfrów”