Konferencja bibliotekarzy szkolnych

W ramach obchodów VI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, dn. 12 maja 2009 r. odbyła się w naszej placówce konferencja szkoleniowo-informacyjna dla nauczycieli – bibliotekarzy sosnowieckich szkół.

Na początku konferencji wyświetlono prezentację multimedialną poświęconą dziejom naszej biblioteki, obchodzącej w 2009 r. Jubileusz 45-lecia, którą opracowała Danuta Adamczyk.

W dalszej części konferencji, kierownik Biblioteki Pedagogicznej Anna Biała omówiła nową Podstawę Programową, obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010 oraz zadania biblioteki szkolnej. Nauczyciele – bibliotekarze aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz zobowiązali się do wypełnienia opracowanej przez naszą placówkę ankiety dotyczącej stanu i funkcjonowania bibliotek szkolnych w Sosnowcu.