Konferencja dla bibliotekarzy

Dn. 4 listopada 2010 r. odbyła się konferencja „Biblioteka W TWOJEJ SZKOLE jako środowisko edukacyjne”, zorganizowana przez Sekcję Bibliotekarską Zarządu Oddziału ZNP w Sosnowcu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach Filię w Sosnowcu.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz nauczyciele-bibliotekarze sosnowieckich placówek oświatowych.

Program konferencji:
11.30 – 12.00 – Rejestracja uczestników konferencji
12.00 – 12.05 – Powitanie zebranych
12.05 – 12.20 – Książki i biblioteki na przestrzeni dziejów – mini prezentacja fotograficzna
12.20 – 13.45 – Referaty

  • Rola biblioteki szkolnej w nowej podstawie programowej
  • Biblioteka XXI w.
  • Edukacyjna funkcja bibliotek szkolnych – współpraca z nauczycielami przedmiotów
  • Biblioteka to nie tylko udostępnianie
  • Spotkania z książką – zajęcia z elementami biblioterapii
  • Omówienie wyników ankiet przeprowadzonych w bibliotekach szkolnych w Sosnowcu

13.45 – 14.15 – Wystąpienia gości. Dyskusja
14.15 – 15.00 – Zwiedzanie Biblioteki Pedagogicznej i wystawy promującej działalność sosnowieckich bibliotek szkolnych
15.00 – Zakończenie konferencji