Dyplomy dla Złotych Szkół

PlakatDn. 14 stycznia 2011 roku odbyła się w naszej placówce uroczystość wręczania dyplomów w ramach Programu Golden Five. Dyplomy Złotych Szkół otrzymało 5 sosnowieckich gimnazjów (Gimnazjum nr 1, 11, 12, 13, 26), wręczono 15 Dyplomów Złotych Nauczycieli. Natomiast Certyfikaty instruktorów otrzymało 8 pedagogów i psychologów szkolnych.
Projekt został sfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, wdrożony przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

„Golden Five” jest efektem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius i koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. W projekcie uczestniczyło pięć krajów: Polska, Belgia, Włochy, Norwegia i Hiszpania. Celem programu było stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów.

Wyodrębniono pięć kluczowych („Złotych”) obszarów:

  • zarządzanie klasą
  • budowanie relacji
  • klimat społeczny klasy
  • nauczanie zindywidualizowane
  • współpraca szkoła – dom

Program był upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E Metis.