Czesław Włosek-Brynica

Czesław Włosek-Brynica – Sosnowiczanin,  socjolog,  długoletni pedagog,  członek Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego. Przez  wiele lat zajmował się malarstwem i grafiką oraz poezją.
Prace plastyczne zaprezentowano w wypożyczalni.