Maria Płatek

Emerytowana nauczycielka. Urodziła się w Sosnowcu, obecnie mieszka w Łazach. Od wielu lat interesuje się malarstwem (pejzaże, martwe natury). Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Pełni funkcję prezesa nauczycielskiego plastycznego Klubu Twórców „Różni” przy Zarządzie Okręgu ZNP w Katowicach. Jest także przewodniczącą Stowarzyszenia Twórców Sztuki w Łazach.

Od niedawna próbuje swoich sił na niwie literackiej, jest laureatką konkursów poetyckich. Jej wiersze publikowane są w wydawnictwach zbiorowych pokonkursowych, w almanachach i antologiach Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach oraz w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.