„Inspiracje Zagłębiowskie”

Dn. 5.06.2007 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficzno-malarskiej – „Inspiracje Zagłębiowskie”. Zaprezentowano prace Stowarzyszenia Miłośników Fotografii i grupy plastycznej „Relacje”, działających przy Klubie Miejskim im. Jana Kiepury w Sosnowcu. To już 70-ta wystawa w Galerii „U Belfrów”.