Wypożyczalnia

 

 

WypożyczalniaWarunkiem zapisu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (studenci – ważnego dokumentu tożsamości i indeksu).

Jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć 8 książek na okres 30 dni.

Biblioteka pobiera karę pieniężną za każdy dzień przetrzymania materiałów bibliotecznych.

 

WypożyczalniaPrzy zapisie każdy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, której nie wolno nikomu odstępować. Opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 5 zł.

Czytelnik wypożycza książki osobiście za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej.

 

Pełny tekst Regulaminu (plik w formacie pdf)

Czytelnicy mają do dyspozycji katalogi elektroniczne:

  • alfabetyczny
  • tytułowy
  • serii
  • rzeczowy wg UKD
  • przedmiotowy

Zamówienia na książki składane przez czytelników realizowane są na bieżąco.