Warsztaty w roku szkolnym 2012/13

Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. odbywały się w naszej placówce warsztaty i wykłady z zakresu wychowania oraz profilaktyki, prowadzone przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach.

Tematyka szkoleń:

  1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  2. Konstruowanie IPET, KIPU i PDW
  3. Buty bliźniego czyli o wychodzeniu poza utarte schematy?
  4. Chcę być jak… o obsesji na punkcie wyglądu i własnego ciała wśród młodzieży
  5. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie Cz.1-2
  6. Jak uczyć ciekawie i nowocześnie
  7. Jak oceniać, aby motywować
  8. Zaburzenia depresyjne
  9. Humor w szkole? – czyli o sposobach wykorzystania humoru i coachingu prowokatywnego w pracy nauczyciela