Czytelnia

Czytelnia jest ogólnodostępna. Aby z niej skorzystać wystarczy okazać ważny dokument tożsamości lub ważną kartę biblioteczną.

W czytelni znajdują są czasopisma oraz encyklopedie, słowniki, leksykony, podstawowe podręczniki z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych, programy nauczania, przewodniki metodyczne, materiały dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.

Ponadto w odrębnym dziale gromadzone jest piśmiennictwo dotyczące historii i kultury regionu.