Warsztaty i wykłady dla nauczycieli

Od marca do czerwca 2011 r. co miesiąc odbywały się w naszej placówce warsztaty i wykłady z zakresu wychowania oraz profilaktyki, prowadzone przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach. Udział w zajęciach był bezpłatny.

Tematyka szkoleń:

  1. Dopalacze i inne środki psychoaktywne. Jak podejmować interwencję wychowawczo-profilaktyczną
  2. Buntownik w szkole. Wyzwanie czy porażka dla nauczyciela
  3. O zachowaniu się przy okrągłym stole, czyli jak sobie radzić z konfliktem
  4. Skrzynia skarbów! Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą