Sieć współpracy
formularz zgłoszeniowy

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Nr telefonu (wymagane)

    Nazwa szkoły/placówki (wymagane)

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach, Filię w Sosnowcu, w celach dydaktycznych i statystycznych związanych z siecią współpracy i samokształcenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)