C

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie III – W krainie baśni „Królowej Śniegu” / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/230

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie II – Bezpieczne zabawy zimowe / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/231

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie III – Węgiel – czarne bogactwo / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/232

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie I – Członkowie mojej rodziny/ oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/233

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie III – Kosmiczne wakacje / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/235

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie III – „Nasze miasto, nasz regio na ludową nutkę” / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/234

CAŁKA, Paulina
Scenariusz do zajęć zintegrowanych w klasie III – Przyjaźń, przyjaciel, kolega – co to znaczy ? / oprac. Paulina Całka . – [ Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/236

CEBULAK, Andrzej
Średniowiecze. Rest wiedzy o literaturze / oprac. Andrzej Cebulak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/209

CISZEWSKA, Małgorzata
Negatywny wpływ Internetu na dziecko / oprac. Małgorzata Ciszewska . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/238

CISZEWSKA, Małgorzata
Referat na temat samodzielności u dzieci / oprac. Małgorzata Ciszewska. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S . – V/247

CISZEWSKA, Małgorzata
Szkoła jako źródło zagrożenia dla rozwoju ucznia / oprac. Małgorzata Ciszewska . – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/222

CISZEWSKA, Małgorzata
Warunki dobrego startu dziecka 6-letniego do rozpoczęcia nauki w szkole / oprac. Małgorzata Ciszewska. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/248

CISZEWSKA, Małgorzata
Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / oprac. Małgorzata Ciszewska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/237

CZARNECKA, Irena
Andrzejkowy wieczór. Scenariusz / oprac. Irena Czarnecka. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/269

CZARNECKA, Irena
Grudniowe tradycje. Konspekt lekcji matematyki dla klasy II / oprac. Irena Czarnecka. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S .- V/269