D

DASZKIEWICZ, Dorota
Konkurs dotyczący twórczości Marty Fox / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/20

DASZKIEWICZ, Dorota
Krzyżówki przedmiotowe (język polski, historia, biologia – gimnazjum) / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/18

DASZKIEWICZ, Dorota
Lektura wszechczasów – „Zemsta” Aleksandra Fredry. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III gimnazjum / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera, Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002 ]
Sygn. S. – I/19

DŁUBIS, Anita
Baśnie i legendy lokalne w edukacji wczesnoszkolnej (scenariusz zajęć dla klas I-III) / oprac. Anita Dłubis, Aleksandra Stolarczyk . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/57

DŁUBIS, Anita
Wykorzystanie rozrywek umysłowych, zabaw dydaktycznych w edukacji regionalnej klas I-III ( Scenariusze zajęć) / oprac. Anita Dłubis . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/58

DYBAŁA, Anna
Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas IV – VI / oprac. Anna Dybała. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/223

DYBAŁA, Anna
Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z języka polskiego dla klas IV-VI / oprac. Anna Dybała. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/224

DYLĄG, Bożena
Jesienna opowieść. Scenariusz / oprac. Bożena Dyląg. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/296

DYLĄG, Bożena
Sprawdzian z matematyki – a to ciekawe! (klasy I-II) / oprac. Bożena Dyląg. – [ Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/269