J

JABŁOŃSKA, Barbara
Konspekty godzin wychowawczych na temat uzależnień / oprac. Barbra Jabłońska . – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/39

JARZYNKA, Lucyna
Konspekt do zajęć w klasie III – nauczanie zintegrowane – ośrodek tematyczny „Skarby ziemi” / oprac. Lucyna Jarzynka. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/81

JARZYNKA, Lucyna
„Młody Przyrodnik” – program edukacji przyrodniczej w nauczaniu zintegrowanym kl. I – III/ oprac. Lucyna Jarzynka. – [ Sosnowiec, 2003]
Sygn. S . – IV/81

JARZYNKA, Lucyna
Rozkład tematyczny dla koła zainteresowań „Młody Przyrodnik” w nauczaniu zintegrowanym kl. I – III/ oprac. Lucyna Jarzynka. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S . – IV/81

JĘCZAK, Dorota
Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Program dla przedszkola / oprac. Grażyna Grochowska, Dorota Jęczak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/217