L

LASOTA, Bożena
Etyk zawodu nauczyciela / oprac. Bożena Lasota . – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – Vi /273

LECIAK, Jolanta
Dokumentacja Międzynarodowego Konkursu Teatralnego zorganizowanego przez Klub Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu / oprac. Aleksandra Kuzior, Jolanta Lecik, Anna Wiśniewska . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/52

LECIAK, Jolanta
Inauguracja Klubu Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu / oprac. Aleksandra Kuzior, Jolanta Lecik, Anna Wiśniewska . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/53

LECIAK, Jolanta
Podróż po krajach Unii Europejskiej. Scenariusz / oprac. Jolanta Leciak, Anna Wiśniewska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – II/53

LEGUT, Beata
„Nie usypiaj ucznia ! – stosowanie metod aktywnych na lekcjach”. Poradnik dla młodych nauczycieli / oprac. Barbara Legut. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/266

LEGUT, Beata
Scenariusz konkursu utrwalającego i sprawdzającego znajomość baśni : „Dziś sprawdzimy czy właśnie znacie baśnie” / oprac. Beata Legut. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/267

LEWANDOWSKA-MAGIERA, Joanna
Gromadzenie informacji na temat Fryderyka Chopina w oparciu o tekst „Żart Frycka” i różne źródła. Scenariusz zajęć w klasie III/ oprac. Joanna Lewandowska – Magiera. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/269

LEWANDOWSKA-MAGIERA, Joanna
Jasełka klasowe / oprac. Joanna Lewandowska – Magiera. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/269

LEWANDOWSKA-MAGIERA, Joanna
Sprawdzian z edukacji polonistycznej – klasa III/ oprac. Joanna Lewandowska – Magiera. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/269