M

MADEJSKA-RAPACZ, Agnieszka
Konspekty zajęć świetlicowych / oprac. Agnieszka Madejska – Rapacz. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/46

MARYNOWSKA, Dorota
Scenariusz lekcji wychowawczych. Propozycje zajęć realizowanych przez wychowawców w klasach ponadgimnazjalnych (umiejętności interpersonalne, zachowania uczniów, problem6y z nauką) / oprac. Dorota Marynowska . – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/14

MARYNOWSKA, Dorota
„Świat Stanisława Wyspiańskiego”. Montaż słowno – muzyczny z wykorzystaniem techniki komputerowej (przeznaczony dla uczniów szkół średnich) / oprac. Agnieszka Gwiazda, Maria Kozera, Dorota Marynowska – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/12

MARZEC, Beata
Materiały do przeprowadzonych konkursów czytelniczych dotyczących twórczości Jana Brzechwy / oprac. Beata Marzec, Lidia Staszak. – [ Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/15

MAZUGA-NIEWIARA, Elżbieta
Konkurs dotyczący twórczości Marty Fox / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/20

MAZUGA-NIEWIARA, Elżbieta
Krzyżówki przedmiotowe (język polski, historia, biologia – gimnazjum) / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/18

MAZUGA-NIEWIARA, Elżbieta
Lektura wszechczasów – „Zemsta” Aleksandra Fredry. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III gimnazjum / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera- , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/19

MENCEL, Alina
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na grudzień w grupie 6-latków / oprac. Alina Mencel . – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI /282

MENCEL, Alina
Scenariusz przedstawienia słowno – muzycznego „Spotkanie z jesienią” / oprac. Elżbieta Gitlowska, Alicja Mencel, Stanisław Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/281

MENCEL, Alina
Scenariusz przedstawienia pt.”Wiosna radosna” / oprac. Elżbieta Gietlowska, Alina Mencel, Marta Kaszuba, Stanisław Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/284

MENCEL, Alina
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Wszystkie – smutki precz. Święto Dziadków ważna rzecz” / oprac. Alina Mencel, Stanisława Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/277

MENCEL, Alina
Scenariusz zajęć z obszaru edukacji matematycznej dla dzieci 6-letnich / oprac. Alina Mencel. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/280

MONETA, Ewa
Arteterapia. Terapia sztuką / oprac. Ewa Moneta. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/7

MONETA, Ewa
Program autorski zajęć koła plastycznego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pt. „Tajemnice kreski i plamy” / oprac. Ewa Moneta. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/5

MONETA, Ewa
Program autorski zajęć koła plastycznego dla klasy V/ oprac. Ewa Moneta. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/6

MONETA, Ewa
Specyfika zajęć plastycznych z dziećmi z porażeniem mózgowym / oprac. Ewa Moneta. – [Sosnowiec, 2002] Sygn. S. – III/62