N

NIEDZIELA, Barbara
Scenariusze zajęć dla nauczania zintegrowanego z bloku tematycznego „Bezpieczeństwo” / oprac. Barbara Niedziela. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/276

NOBIS- ZIEMKOWSKA, Anna
Opracowanie narzędzi badawczych do zajęć edukacyjnych (historia i wos) / oprac. Anna Nobis – Ziemkowska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/67

NOWAK, Beata
Gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały dydaktyczne zwarte w innowacji pedagogicznej / oprac. Beata Nowak, Krystyna Sioła, Krystyna Skotnicza. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S.- Vi/268