R

RACZYŃSKA, Małgorzata
Program autorski „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie Zagłębia Dąbrowskiego” / oprac. Jolanta Orzeł, Alicja Paruzel, Małgorzata Raczyńska, Magdalena Wieczorek. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/83

RACZYŃSKA, Małgorzata
Projekt cyklu lekcji regionalnych z języka polskiego pod hasłem „Nasze miasto – małą ojczyzną” przeznaczonego do realizacji w klasach pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej / oprac. Jolanta Orzeł, Alicja Paruzel, Małgorzata Raczyńska, Magdalena Wieczorek. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/83

RACZYŃSKA, Małgorzata
Testy wiedzy i umiejętności z zakresu liryki młodopolskiej i literatury współczesnej dla szkoły ponagimnazjalnej / oprac. Małgorzata Raczyńska. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – IV/99

RUSZNIAK, Barbaraa
Konkurs wiedzy o Polsce i regionie nt „Czy znasz swój kraj” / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RUSZNIAK, Barbaraa
Konkurs wiedzy o Sosnowcu – „Sosnowiec moje miasto” / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RUSZNIAK, Barbaraa
„Najlepszy geograf gimnazjum” konkurs geograficzny. / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RUSZNIAK, Barbaraa
Scenariusz akademii z okazji Dni Ziemi / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RUSZNIAK, Barbaraa
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RUSZNIAK, Barbaraa
„Strefy Ziemi – ich współistnienie i oddziaływanie”. Scenariusz lekcji geografii w klasie I gimnazjum / oprac. Barbara Ruszniak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/80

RZESZUTEK, Barbara
Motyw tańca śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza. Między filozofią a teatralizacją śmierci rycerza średniowiecznego w „Pieśni o Rolandzie” / oprac. Barbara Rzeszutek . – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/254

RZESZUTEK, Barbara
Wychowanie obyczajowe wartości świeckich utworów średniowieczny cza – „rozmowa Mistrza Polikarpa za Śmiercią” / oprac. Barbara Rzeszutek. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/254