S

SIKORA, Joanna
Scenariusz wystawy pt. „Inicjały” / oprac. Joanna Sikora. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/2003

SIOŁA, Krystyna
Gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały dydaktyczne zwarte w innowacji pedagogicznej / oprac. Beata Nowak, Krystyna Sioła, Krystyna Skotnicza. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S.- VI/268

SKOTNICZNA, Krystyna
Gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały dydaktyczne zwarte w innowacji pedagogicznej / oprac. Beata Nowak, Krystyna Sioła, Krystyna Skotnicza. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S.- VI/268

SŁUŻAŁEK, Barbara
Program „Jestem bezpieczny” – zabawy i ćwiczenia w komunikacji drogowej w przedszkolu w grupie 5-letniej / oprac. Barbara Służałek. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S.- IV/89

SŁUŻAŁEK, Barbara
Program „Tańczące nutki” – muzyka i ruch w przedszkolu / oprac. Barbara Służałek. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S.- V/218

SMOLEŃ, Renata
Międzyszkolne konkursy wiedzy o regionie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych / oprac. Renata Smoleń. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – III/63

SMYRKOWSKA, Teresa
Program autorski z zakresu edukacji przyrodniczej z elementami ekologii / oprac. Katarzyna Adamczyk, Teresa Smyrkowska Joanna Wilk . – [ Sosnowiec, 2004]
Sygn. S – V/210

SOJKA, Maria
Przyroda a człowiek w świetle wybranych tekstów literatury pięknej. Konspekt lekcji bibliotecznej. / oprac. Maria Sojka, Małgorzata Świder. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/9

SOKOŁOWSKA, Ewa
Przykładowy scenariusz zajęć szkolnego Klubu Europejskiego / oprac. Ewa Sokołowska. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/255

SOSNOWSKA, Mariola
Konspekt zajęć świetlicowych : propozycje gier i zabaw na świetlicy do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastę. W klasach I-Iv / oprac. Mariola Sosnowska. – [Sosnowiec, 2006]
Sygn. S. – VI/271

STASZAK, Lidia
Materiały do przeprowadzonych konkursów czytelniczych dotyczących twórczości Jana Brzechwy / oprac. Beata Marzec, Lidia Staszak. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/15

STAWIARZ, Agnieszka
Propozycje ciekawych zajęć sportowych – scenariusz zajęć sportowych z wykorzystaniem nietypowych przyborów / oprac. Agnieszka Stawiarz. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/45

STAWIARZ, Agnieszka
Propozycje ciekawych zajęć sportowych – propozycje gier i zabaw przygotowujących do gry w unihoka / oprac. Agnieszka Stawiarz. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/45

STAWIARZ, Agnieszka
Propozycje ciekawych zajęć sportowych – scenariusz turnieju gier i zabaw ruchowych dla klas młodszych „Mikołajki na sportowo” / oprac. Agnieszka Stawiarz. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/45

STOLARCZYK, Aleksandra
Baśnie i legendy lokalne w edukacji wczesnoszkolnej (scenariusz zajęć dla klas I-III ) / oprac. Anita Dłubis, Aleksandra Stolarczyk . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/57

STYCZEŃ, Janina
Regulamin wyborów samorządu uczniowskiego / oprac. Janina Styczeń. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – II/40

SYSAKIEWICZ, Ewa
„Niezwykłe podwórko”. Przegląd krótkich form teatralnych / oprac. Iwona Gajda, Ewa Sysakiewicz. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/239

SYSAKIEWICZ, Ewa
Przedstawienie „Przygoda w lesie”. Przegląd krótkich form teatralnych / oprac. Iwona Gajda, Ewa Sysakiewicz. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/241

SYSAKIEWICZ, Ewa
Scenariusz przedstawienia „Pogoda uczuć”. Przegląd krótkich form teatralnych / oprac. Iwona Gajda, Ewa Sysakiewicz. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/243

SYSAKIEWICZ, Ewa
Scenariusz przedstawienia teatralno – muzycznego „Para nie od pary”. Przegląd krótkich form teatralnych / oprac. Iwona Gajda, Ewa Sysakiewicz. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/240

SYSAKIEWICZ, Ewa
100-lecie Sosnowca. Przegląd krótkich form teatralnych / oprac. Ewa Sysakiewic. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/242