U

UFEL, Barbara
Konkurs dotyczący twórczości Marty Fox / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera, Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/20

UFEL, Barbara
Krzyżówki przedmiotowe ( język polski, historia, biologia – gimnazjum ) / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera , Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/18

UFEL, Barbara
Lektura wszechczasów – „Zemsta” Aleksandra Fredry. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III gimnazjum / oprac. Dorota Daszkiewicz, Elżbieta Mazuga – Niewiera, Barbara Ufel. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/19