W

WALCZAK, Barbara
Charakterystyka wybranych zatruć pokarmowych i zapobieganie im / opra. Barbara Walczak. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/66

WIECZOREK, Magdalena
Szkoła a wartości ( badania ankietowe wśród uczniów ) / oprac. Alicja Paruzel, Magdalena Wieczorek . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/84

WILK, Jolanta
Dzień z Babcią i Dziadziusiem. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka / oprac. Katarzyna Adamczyk, Joanna Wilk. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S – V/2112

WILK, Jolanta
Scenariusze zajęć z udziałem rodziców dla dzieci 5-letnch / oprac. Katarzyna Adamczyk, Joanna Wilk. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S – V/213

WILK, Jolanta
Program autorski z zakresu edukacji przyrodniczej z elementami ekologii / oprac. Katarzyna Adamczyk, Teresa Smyrkowska Joanna Wilk . – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S – V/210

WILK, Jolanta
Scenariusz zajęć dla 5 – 6- latków z obszaru edukacji przyrodniczej / oprac. Katarzyna Adamczyk, Joanna Wilk . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S – V / 211

WIŚNIEWSKA, Anna
Dokumentacja Międzynarodowego Konkursu Teatralnego zorganizowanego przez Klub Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu / oprac. Aleksandra Kuzior, Jolanta Lecik, Anna Wiśniewska . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/52

WIŚNIEWSKA, Anna
Inauguracja Klubu Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu / oprac. Aleksandra Kuzior, Jolanta Lecik, Anna Wiśniewska . – [Sosnowiec, 2001]
Sygn. S. – II/53
WIŚNIEWSKA, Anna
Podróż po krajach Unii Europejskiej. Scenariusz / oprac. Jolanta Leciak, Anna Wiśniewska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – II/53

WIŚNIEWSKA, Anna
Powstanie styczniowe w Sosnowcu (140 rocznica wybuchu powstania) . Scenariusz / oprac. Dorota Kowalczyk, Anna Wiśniewska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – II/54

WOŁOWSKA, Anna
Propozycja wycieczki turystyczno – krajoznawczej „Śladami pobytu Jana Pawła II w Sosnowcu w 1999 roku” / oprac. Anna Wołowska. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/246

WOŁOWSKA, Anna
Scenariusz montażu słowno – muzycznego „Spotkania z górnikiem” (dzieci młodsze z letkim upośledzeniem umysłowym) / oprac. Anna Wołowska, Beata Borkowska. – Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – V/2000

WOŹNIAK, Joanna
Scenariusz lekcji z fizyki w gimnazjum / oprac. Joanna Woźniak. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – IV/98

WÓJCIK, Małgorzata
Kształtowanie psychomotoryczności uczniów klas IV-VI. Scenariusz lekcji / prac. Małgorzata Woźniak. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – III/64