Wspomaganie placówek

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii oraz podejmuje szereg działań w ramach wspomagania szkół i placówek.

I. Warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Od 2011 roku odbywają się w bibliotece warsztaty dla nauczycieli, prowadzone przez konsultantów ROM-E Metis.

Przykładowe tematy warsztatów: Buntownik w szkole. Wyzwanie czy porażka dla nauczyciela; Skrzynia skarbów! Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą; Pierwszy dzwonek. Szkolny zestaw zajęć integracyjnych; Nie idę dziś do szkoły. Sposoby radzenia sobie z absencją szkolną; Stres w pracy nauczyciela; Jak oceniać, aby motywować ; Wagary, czyli ucieczka…ale dokąd? Jak poradzić sobie ze szkolnymi wagarami?; Dziecko nieśmiałe i wycofane w szkole; Kształtowanie odporności psychicznej u dziecka; Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie; Jak uczyć ciekawie i nowocześnie ; Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem; Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Aktualna oferta warsztatów.

II. Wspomaganie bibliotekarzy szkolnych

 • spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia – formularz zgłoszeniowy
 • współorganizowanie konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy
 • warsztaty oraz indywidualne konsultacje – aktualna oferta

III. Zajęcia dla uczniów

 • lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
 • prezentacja strony WWW placówki jako źródła informacji
 • pokaz filmu edukacyjnego – wykaz
 • zwiedzanie aktualnej wystawy plastycznej w Galerii „U Belfrów”

IV. Zajęcia dla przedszkolaków

 • zwiedzanie biblioteki
 • czytanie bajek terapeutycznych
 • spotkania z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”

V. Inne działania

 • popularyzacja literatury z zakresu pedagogiki i psychologii (wystawki tematyczne, zestawienia bibliograficzne dostępne w katalogu on-line i rozdawane uczestnikom warsztatów i szkoleń, wykazy nabytków, wystawki nowości, zakładka „Polecamy nowości” na stronie placówki)
 • współorganizowanie konkursów czytelniczych
 • prezentowanie twórczości nauczycieli i uczniów  w Galerii „U Belfrów”