Pracownia komputerowa

W listopadzie 2005 r. nasza placówka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Pozyskanie nowych komputerów było możliwe dzięki projektowi MENiS współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

 Pracownia czynna:

  • poniedziałek – czwartek 8.00 – 17.00
  • piątek 8.00-15.00

 Szczegółowe zasady korzystania z pracowni komputerowej określa Regulamin.