Polecamy nowości

Nowości 4/2019 (plik w formacie pdf)

Nowości 3/2019 (plik w formacie pdf)

Nowości 2/2019 (plik w formacie pdf)

Nowości 1/2019 (plik w formacie pdf)

Nowości 2/2018 (plik w formacie pdf)

Nowości 1/2018 (plik w formacie pdf)

Zestawienia nowości 2015-2017

Warto przeczytać

Okładka książkiAneta Paszkiewicz: Trudne sytuacje w klasie szkolnej – identyfikacja, propozycje rozwiązań. Warszawa: Difin, 2019

W publikacji przedstawiono najczęściej spotykane problemy wychowawcze w szkole.  Omówiono zagadnienia dotyczące dyscypliny w klasie, agresji i przemocy, nadmiernej rywalizacji, wagarów, mobbingu elektronicznego, nadużywania telefonów komórkowych.

 


Okładka książkiThomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow: Złość i agresja u dzieci. Pomóż dziecku uporać się z trudnymi emocjami. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019

Złość towarzyszy człowiekowi przez całe życie, już od momentu narodzin.  W poradniku przedstawiono zagadnienie gniewu występującego u dzieci w pierwszych sześciu latach życia. Autorzy omawiają przyczyny złości i agresji najmłodszych oraz metody opanowania tych trudnych emocji.


Okładka książkiAgnieszka Kozdroń: Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Warszawa: Difin”, 2019

W publikacji zaprezentowano scenariusze zabaw, które kształtują kompetencje kluczowe u dzieci, rozwijają kreatywność, poczucie własnej wartości, umiejętność budowania zdrowych relacji społecznych oraz stymulują sprawność fizyczną.


Okładka książkiAleksandra Sadowska-Krajewska: Wargi parskają i pięknie głoski wypowiadają. Ćwiczenia logopedyczne dla starszaka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018

Książka skierowana jest do terapeutów oraz rodziców i może być wykorzystana do samodzielnej pracy z dziećmi od 4. do 6. roku życia.  Zawiera opis ćwiczeń logopedycznych przeprowadzanych w formie zabawy.


 

Okładka książkiMaria Borkowska: Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka. Podstawy neurofizjologiczne. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018

Zaprezentowana publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące znaczenia integracji sensorycznej w rozwoju dziecka. Książka zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: rozwój narządów zmysłów, funkcjonowanie układu nerwowego, rozwój zmysłowo-ruchowy, neuroplastyczność, stres. 

Okładka książkiAleksandra Sadowska-Krajewska: Język skacze, buzia dmucha. Ćwiczenia logopedyczne dla malucha. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018

Ćwiczenia logopedyczne doskonalą i rozwijają motorykę narządów artykulacyjnych, pomagają w usprawnianiu języka, warg, podniebienia miękkiego, przygotowują do prawidłowego mówienia. Zaprezentowane ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być wykorzystane nie tylko przez nauczycieli i logopedów, ale także przez rodziców. 

Okładka książkiTomasz Klaman: Piosenki-bąbelki. Zabawy z muzyką dla dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA, 2017

Publikacja zawiera rozwijające zabawy muzyczne na każdą porę dnia i roku: Dzień dobry, Pomrugaj oczkiem, Patrzę na dzieci, Motylek Pantilek, Lody, Co to jest?, Taniec połamaniec, Trąba Romana, Pękate bąbelki, Śpij kochanie.
Wszystkie piosenki znajdują się także na płycie CD. 

Okładka książki

Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski: Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku. Warszawa: Difin, 2017

W publikacji przedstawiono cel i realizację projektu „Senior aktywny intelektualnie”, który dotyczy aktywizacji intelektualnej osób starszych z terenów wiejskich.

Książka zawiera gotowe scenariusze zajęć warsztatowych dla seniorów.Okładka książki Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś: Mój dzień. Program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA, 2017

Program opracowano dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową jako formę wspomagania rozwoju motorycznego i rozwoju mowy. Program obejmuje  7 wersji tematycznych zajęć: poranek, porządki, zakupy, obiad, spacer, powrót do domu, wieczór. Publikacja zawiera płytę CD.Okładka książkiRobert J. Mackenzie: Nastolatki. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

Tematyka poradnika dotyczy trudności w wychowaniu dziecka w okres dorastania. Zawiera informacje i narzędzia potrzebne do zrozumienia upartego i zbuntowanego nastolatka oraz wyeliminowania niedopuszczalnych zachowań.  W książce przedstawiono praktyczne metody wyznaczania przez rodziców jasnych i stałych granic.Okładka książkiLindsey Biel, Nancy Peske: Jak wychować sensorycznego bystrzaka. Pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Poradnik dla rodziców. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017

Publikacja przeznaczona dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym. Zawiera wiele informacji, porad i praktycznych wskazówek przydatnych w codziennych sytuacjach. W książce zamieszczono  obszerną bibliografię.Okładka książkiEwa Górniewicz: Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2017

Prezentowana książka skierowana jest do wychowawców przedszkolnych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, terapeutów. Zawiera teoretyczne podstawy czytania i pisania oraz procesu diagnozowania. W publikacji przedstawiono procedurę diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu oraz szczegółowy sposób opracowania i analizy wyników badań.
W aneksach zamieszczono autorskie narzędzia badawcze.Okładka książkiAnna Radwańska: Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Difin, 2017

Tematyka publikacji dotyczy trudności w nauce czytania i pisania. W książce omówiono przyczyny, objawy oraz typy dysleksji. Poradnik zawiera także opis ćwiczeń z podziałem na wiek dzieci oraz konspekty zajęć.
Najważniejsze pojęcia wyjaśniono w słowniczku wyrazów trudnych.Okładka książkiIgor Bykowski: Nauczyciel w oczach ucznia. Analizy i refleksje. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2017

Prezentowana publikacja ma charakter teoretyczno-badawczy. W części teoretycznej omówiono  pojęcie świadomości w ujęciu filozoficzno-psychologicznym oraz zagadnienia dotyczące  społecznej roli  nauczyciela. Część badawcza zawiera natomiast analizę wyników badań ankietowych, które przeprowadzono w dwóch liceach ogólnokształcących na terenie Szczecina.Okładka książkiWiesław Karolak: Książka artystyczna w arteterapii. Warszawa: Difin, 2016

Materiał zebrany w publikacji jest owocem  wieloletniego doświadczenia autora w dziedzinie edukacji twórczej i artystycznej oraz arteterapii. Zawiera zestawy ćwiczeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dokumentację z ich realizacji. Książka skierowana jest do nauczycieli, metodyków, arteterapeutów oraz studentów.Okładka książkiEugeniusz Moczuk, Karol Bajda: Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016

Prezentowana publikacja jest próbą usystematyzowania i uporządkowania wybranych pojęć  z  zakresu patologii społecznej.  W pierwszej części książki przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów społecznych, dezorganizacji społecznej, patologii, dewiacji, naznaczenia społecznego, traumy społecznej, anomii. W części drugiej natomiast omówiona została przestępczość  jako problem społeczny.Okładka książkiEwa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent: Kompetencje medialne w profesji pracownika socjalnego. Warszawa: Difin, 2015

W pierwszych rozdziałach publikacji przedstawiono  teoretyczne podstawy dotyczące mediacji oraz rozwiązywania konfliktów.  Dalszą część książki poświęcono zagadnieniom związanym z nowymi rolami, jakie we współczesnym świecie pełnią pracownicy socjalni.  Omówiono formalne wymogi dotyczące tego zawodu oraz  zadania i kompetencje  osób go wykonujących. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności mediacyjne pracowników socjalnych.Okładka książkiAndrzej Łukasik: Ewolucja – mózg – zachowania społeczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

Monografia zawiera analizę zachowań i zjawisk społecznych w kontekście teorii ewolucyjnych. Autor omawia zagadnienia związane z zachowaniem zwierząt i ludzi, przedstawia informacje z dziedziny genetyki oraz neurobiologii. W książce poruszono m.in. temat altruizmu, dominacji, miłości, zazdrości.Okładka książkiAgata Gójska: Mediacje rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

Jednym ze sposobów rozwiązywania sporów jest mediacja – metoda, w której osoba trzecia pomaga stronom konfliktu w  komunikacji i osiągnięciu porozumienia.  Prezentowana książka dotyczy mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.  W publikacji  przedstawiono zarówno aspekty teoretyczne, jak i propozycje konkretnych technik pracy.Okładka książkiMałgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska: Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Warszawa: Difin, 2015

Publikacja skierowana jest do osób pracujących z seniorami w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku. Zawiera informacje dotyczące specyfiki pracy z osobami starszymi oraz scenariusze zajęć, które pogrupowano tematycznie. Zaproponowane pomysły dotyczą seniorów o różnych możliwościach intelektualnych i psychoruchowych, a wybór odpowiedniego scenariusza ułatwia zamieszczony w książce indeks.Okładka książkiAnna Przygoda: Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Dziadkowie często aktywnie uczestniczą w wychowaniu wnuków, są dla nich źródłem miłości i  zrozumienia oraz wiedzy, mądrości, doświadczenia. W prezentowanej książce omówiono proces rodzinnej socjalizacji, zwracając szczególną uwagę na rolę najstarszego pokolenia.
Archiwum (2008-2014)