Warto przeczytać (archiwum)Steven C. Hayes, Spencer Smith: W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Autorzy zaprezentowali nowe podejście do problemów natury psychicznej. Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)   pozwala uporać się z toksycznymi myślami,  przezwyciężyć depresję i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.  Dzięki tej terapii można się nauczyć,  jak zamiast koncentrować się na negatywnych emocjach, skupić uwagę na tym, co jest ważne.


Marta Ratajczak: Rozbawione dzieciaki. Scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA, 2014

W książce zamieszczono 25 kreatywnych scenariuszy zajęć. Przedstawione zabawy i ćwiczenia wszechstronnie rozwijają,  wyzwalają aktywność, bawią. Publikacja skierowana jest do nauczycieli przedszkola oraz pedagogów edukacji wczesnoszkolnej. Po modyfikacji wiele zabaw można wykorzystać w pracy z młodszymi dziećmi.


Ewa Dubiel: Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014

Celem badań przeprowadzonych przez autorkę publikacji było wzbogacenie wiedzy o psychospołecznym funkcjonowaniu dzieci wychowujących się w rodzinach czasowo niepełnych z powodu migracji zarobkowej jednego z rodziców.


Mirosław J. Szymański: Edukacyjne problemy współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wychowania człowieka w zmieniającej się rzeczywistości, edukacji jako wartości, wyrównywania szans edukacyjnych, tożsamości szkoły, podmiotowości w edukacji, kształcenia pedagogicznego w obliczu zmian.


Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow: Rywalizacja rodzeństwa: Zakończ kłótnie i ciesz się spokojem w domu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Autorzy omawiają typowe problemy w relacjach między rodzeństwem oraz prezentują skuteczne metody ich rozwiązywania. Wyjaśniają, w jaki sposób nauczyć dzieci skutecznego porozumiewania się, które zakończy uciążliwe kłótnie.


Sylwia Gallos: Jesień i zima. Scenariusze zajęć świetlicowych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013

Książka zawiera informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz rozkłady treści i scenariusze zajęć (od września do lutego). W każdym scenariuszu uwzględniono czas na pogadankę, ćwiczenia praktyczne oraz gry i zabawy ruchowe. W załączniku umieszczono wzory i szablony, które nauczyciele mogą wykorzystać podczas zajęć.


Ewa Lemańska-Lewandowska: Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – strategie – kierunki zmian. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013

Autorka omawia niezwykle ważny dla każdego nauczyciela problem, jakim jest dyscyplina we współczesnej szkole. Pierwsze rozdziały publikacji zawierają teoretyczne rozważania na temat zachowania porządku na lekcjach. W następnych przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących przekonań i osobistych teorii edukacyjnych nauczycieli.
.


Celestyna Grzywniak: Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012

Prezentowana książka skierowana jest do pedagogów, psychologów, logopedów, studentów medycyny i fizjoterapii. Publikacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części omówiono neurobiologiczne podstawy zaburzeń uczenia się. W części drugiej opisano przebieg eksperymentu dotyczącego zastosowania w polskich warunkach Programu ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami opracowanego przez dr Sally Goddard Blythe.


Robert J. MacKenzie: Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013

Wychowanie dziecka o silnym charakterze wymaga zastosowania odpowiedniej dyscypliny. Prezentowana książka pomoże rodzicom upartych dzieci odpowiednio zmodyfikować swoje podejście wychowawcze. Zastosowanie opisanych metod przyczyni się do zbudowania lepszych relacji z dzieckiem i poprawy jego zachowania.


Susan Kaiser Greenkand: Dziecko wolne od stresu. Jak prostymi metodami MINDFULNESS zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2012

Uważność (mindfulness) polega na rozwijaniu umiejętności skupiania uwagi na tym, czego doświadczamy w chwili obecnej, tu i teraz. Dzięki temu chronimy się przed negatywnymi stanami emocjonalnymi: roztrząsaniem niepomyślnych wydarzeń z przeszłości lub martwieniem się o przyszłość. Autorka prezentowanej publikacji przekonuje, iż systematyczne ćwiczenie uważności jest skutecznym sposobem w walce ze stresem.
W książce opisano ćwiczenia, gry i zabawy, które pomogą dzieciom w rozwijaniu równowagi emocjonalnej, kreatywności i koncentracji.


Peter A. Levine, Ann Frederick: Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2012

Wiele osób przynajmniej raz w życiu doświadczyło różnych objawów traumy. Autorzy omawianej książki pokazują, jak rozpoznać i leczyć Zespół Stresu Pourazowego, wykorzystując wrodzone zdolności samouzdrawiania.


Agata Półtorak: Baraszkujemy. 20 prostych zabaw z malutkim dzieckiem. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

W książce zaprezentowano ciekawe i kreatywne propozycje zabaw z małym dzieckiem. Przy opisie każdej zabawy umieszczono wierszyk oraz ilustracje.


Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Autyzm, rozpoznany prawie 7o lat temu, jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwoju i nadal stanowi wyzwanie dla nauki. Od lat trwają poszukiwania skutecznej terapii dla dzieci z autyzmem. Autorzy prezentowanej książki omawiają zagadnienia związane z metodą behawioralną, której skuteczność potwierdza 50 lat badań i doświadczeń praktycznych.


Przemysław Paweł Grzybowski: Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012

Terapia śmiechem (gelotologia) powstała w latach sześćdziesiątych XIX w. Lekarze zaczęli doceniać dobroczynny wpływ śmiechu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Omawiana publikacja to monografia na temat terapii śmiechem i działalności „doktorów klaunów” – wolontariuszy o wyjątkowych predyspozycjach do pracy z chorymi dziećmi. Oprócz teoretycznych rozważań znajdziemy w książce wiele praktycznych porad oraz obszerny przewodnik bibliograficzny. Na płycie DVD dołączonej do publikacji zamieszczono filmy i fotografie przedstawiające pracę doktorów klaunów.


Małgorzata Mądry-Kupiec: Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011

Tematem prezentowanej książki jest rola mówienia i słuchania w relacji edukacyjnej. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia ogólne dotyczące komunikacji werbalnej nauczyciela i ucznia. Natomiast w części drugiej omówiono wyniki badań przeprowadzonych w klasie szkolnej. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz obserwację.


Roman Lorens: Nowe technologie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011

Informacje zawarte w przewodniku dotyczą e-nauczania. Omówiono podstawy teoretyczne e-learningu, wybrane oprogramowanie do edycji kursów, metodykę zdalnego nauczania, prawne uwarunkowania e-learningu. Na płycie CD umieszczono programy i aplikacje zaprezentowane w książce, scenariusze kursów, słowniczek e-nauczania.


Robin M. Kowalski, Susan P. Limber,
Patricia W. Agatston: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) to stosowanie przemocy za pośrednictwem e-maili, komunikatorów internetowych, SMS-ów itp. Prezentowana publikacja zawiera opis technik prewencyjnych i strategii pozwalających skutecznie walczyć z przemocą szkolną prowadzoną z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.


Todd Whitaker: Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta. 15 rzeczy, które liczą się najbardziej. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2011

Każda szkoła jest inna, ale najbardziej skuteczni dyrektorzy mają wiele wspólnego. W książce zaprezentowano piętnaście cech wybitnych dyrektorów, ich cele, decyzje, podejście do nauczycieli i uczniów.


Kinga Musialska: Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011

Omawiana książka jest pierwszą w polskiej literaturze naukowej publikacją, która traktuje całościowo problem odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej.
W książce omówiono następujące zagadnienia: pojęcie i rodzaje odrzucenia rówieśniczego, status odrzucenia w grupie, czynniki determinujące oraz skutki opisywanego problemu.
Publikacja oparta jest w przeważającej części na wynikach badań zachodnich naukowców.


Eugeniusz Szymik: Drama w nauczaniu języka polskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011

Metoda dramy wykorzystuje ekspresję aktorską oraz skłonność człowieka do naśladownictwa i zabawy. Może być metodą samodzielną, wychowawczą lub pomocniczą, wykorzystywaną na lekcjach różnych przedmiotów. W prezentowanej publikacji omówiono teorię dramy, przedstawiono techniki i strategie dramowe, zasady organizacyjno-dydaktyczne oraz informacje dotyczące zastosowania dramy na lekcjach języka polskiego.
Książka zawiera przykładowe scenariusze lekcji dla czterech poziomów nauczania.


Annette Breaux, Todd Whitaker: Jak to robią najlepsi nauczyciele. 7 prostych sekretów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2011

W książce opisano siedem zasad dotyczących planowania, zarządzania klasą, nauczania, nastawienia, profesjonalizmu, skutecznej dyscypliny oraz motywowania i inspirowania. Zaprezentowane zasady są kluczem do skutecznego nauczania.


Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel: W 200 zabaw dookoła świata. Najpiękniejsze zabawy z całego świata dla dzieci. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2010

Omawiana publikacja składa się z trzech części. Pierwsza zawiera informacje teoretyczne dotyczące zabawy. W drugiej zaprezentowano rymowanki, zabawy językowe, teatrzyki, piosenki, zabawy ruchowe. W części trzeciej zamieszczono pomysły na własnoręczne wykonanie róznych zabawek: lalek, piłek, samochodzików itp.


Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska: Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki, 2011

Przyszłość człowieka zależy od otrzymanych w dzieciństwie osobistych zasobów wewnętrznych, na które składają się: poczucie własnej wartości, empatia, sprawność językowa, umiejętność myślenia, odwaga. Autorki przekonują, iż najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla przyszłości swojego dziecka jest czytanie mu wartościowych książek. Codzienne czytanie to najskuteczniejszy sposób budowania zasobów wewnętrznych dziecka. Prezentowana publikacja zawiera praktyczne porady, które pomogą w wychowaniu dzieci na czytelników.


Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula: Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia bahawioralna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

Prezentowana książka to praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci, skierowany do rodziców, nauczycieli oraz terapeutów.
W książce znajdziemy odpowiedzi na pytania: jak skutecznie wydawać polecenia, w jaki sposób nagradzać pozytywne zachowania, jak reagować na wybuchy złości dziecka itp. Poradnik zawiera wiele przykładów interwencji opartych na terapii behawioralnej.


Wita Szulc: Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. Warszawa: Difin, 2011

Publikacja zawiera wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu arteterapii, kulturoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, poezjoterapii oraz nowych form: fotografoterapii i hortikuloterapii (terapii ogrodowej).


Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran: Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia. Warszawa: Difin, 2011

Prezentowana książka adresowana jest do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić treningi pamięci. Autorzy przedstawili zasady wspomagania pamięci oraz proces projektowania i realizacji treningu.
Publikacja zawiera także propozycje ćwiczeń treningowych oraz przykładowe scenariusze zajęć.


Mieczysław Łobocki: O SOS Wioskach Dziecięcych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011

Wioski Dziecięce SOS to niepubliczne, rodzinne placówki opieki nad dziećmi opuszczonymi i osieroconymi. Każda wioska dziecięca stanowi zgrupowanie kilkunastu rodzin SOS. W prezentowanej książce przedstawiono historię, podstawowe założenia i cele pracy wychowawczej tych placówek.
Publikację skierowano do studentów pedagogiki i psychologii, pracowników wiosek dziecięcych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska: Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Difin, 2011

Książka zawiera najważniejsze informacje dotyczące bulimii. Przedstawiono obraz kliniczny, diagnozę, uwarunkowania i przyczyny tego zaburzenia. Omówiono także terapię, wspieranie chorego oraz zapobieganie bulimii. Oprócz teoretycznych zagadnień publikacja zawiera wiele praktycznych porad. W załącznikach umieszczono materiały diagnostyczne i profilaktyczne.


Jacek Pyżalski: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

Wraz z nowymi mediami pojawiły się nowe zagrożenia. Jednym z nich jest agresja elektroniczna.
W prezentowanej publikacji omówiono zjawisko cyberbullyingu wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono jego przyczyny i konsekwencje oraz metody profilaktyki i interwencji. Książka adresowana jest do nauczycieli, pedagogów oraz rodziców.


Barbara M. Kaja: Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

W publikacji przedstawiono poglądy słynnych psychologów, pedagogów oraz filozofów na temat wspomagania rozwoju człowieka. Książka zawiera wskazówki, jak pomóc sobie i innym w obliczu problemów życiowych i osiągnąć szczęście.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do psychologów i studentów psychologii.


Jadwiga Stasica: Moja I klasa. Poradnik dla nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010

W prezentowanej publikacji przedstawiono charakterystykę okresu przygotowawczego oraz omówiono dojrzałość intelektualną, fizyczną i społeczno-emocjonalną dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. Książka zawiera także przykłady zajęć zintegrowanych oraz zabawy, gry i ćwiczenia do wykorzystania w okresie przygotowawczym.


Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec: Przedszkolaki robią zwierzaki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2010

W książce zaprezentowano materiały przydatne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Przedstawiono przykłady wykonania ptaków, ryb, owadów itp. z wykorzystaniem przedmiotów dostępnych w każdym domu: papierowych talerzy, plastikowych butelek, pudełek, skarpetek, guzików i in.


Wiga Bednarkowa: O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2010

Tytuł publikacji celowo nawiązuje do znanych filmów: „Siedmiu samurajów” oraz „Siedmiu wspaniałych”. Za kanwę prezentowanej książki posłużyło siedem autentycznych historii uczennic i uczniów z polskich szkół. To opowieśc o szkole, w której wychodzi się naprzeciw potrzebom uczniów oraz umożliwia rozwijanie zdolności i talentów.


Deborah M. Plummer : Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2010

Książka składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono teoretyczne i praktyczne wskazówki, druga zawiera 80 gier i zabaw o różnym stopniu trudności. Zaprezentowane gry i zabawy pomagają kształtować zdolności oraz umiejętności społeczne: samoświadomość i samokontrolę, skuteczne słuchanie i obserwację, empatię, tolerancję, współpracę, rozwiązywanie problemów przez negocjacje itp.
Wybrane gry nadają się również dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub z zaburzeniami mowy.


Peter Cheevers: Stres w rodzinie. Jak radzić sobie z trudnymi relacjami. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2010

Relacje rodzinne mają ogromny wpływ na życie każdego człowieka. W rodzinie często zdarzają się konflikty i kłótnie, których źródłem jest stres. W poradniku przedstawiono różne formy rodzinnego stresu oraz sposoby poprawienia rodzinnych relacji.
Książka zawiera także wiele wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem.


Dorota Skwark: Gdy dziecko nie chce się uczyć: poradnik dla rodziców i nauczycieli. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2010

W prezentowanej książce znajdziemy odpowiedzi na pytania: co zrobić, gdy dziecko nie przepada za nauką i odrabianiem lekcji oraz jak zachęcić dziecko do nauki i sprawić, aby nie była ona przykrym obowiązkiem.
Poradnik zawiera ponad sto ćwiczeń i zabaw, wspomagających rozwój dziecka i urozmaicających naukę.


Agnieszka Łaba: Bajki rymowane w biblioterapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010

Książka zawiera bajki napisane przez autorkę oraz scenariusze, wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Zaprezentowane bajki dotyczą różnych zagadnień: konieczności doskonalenia swojego charakteru, rozwijania umiejętności pracy w grupie, akceptowania innych takimi, jakimi są. W innych utworach poruszono problemy kłótni, manipulowania, zastraszania, kłamstwa.
Publikację skierowano do wychowawców, nauczycieli szkół specjalnych, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych.


Philip Zimbardo, John Boyd: Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

To książka o znaczeniu czasu w życiu każdego człowieka. Od tego, w jaki sposób postrzegamy upływający czas, zależy sposób naszego myślenia i działania. Z publikacji dowiemy się jak radzić sobie ze swoją przeszłością, teraźniejszością, przyszłością i sprawić, by czas działał na naszą korzyść.
Książka jest wynikiem wieloletnich badań nad sposobem postrzegania czasu.


Hanna Olechnowicz: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

W prezentowanej książce przedstawiono metody i programy dotyczące aktywizacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie interakcji z rodzicami i rówieśnikami, budowania poczucia własnej wartości oraz rozwijania aktywności twórczej.


Sue Gerhardt: Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

W publikacji omówiono wpływ relacji między małym dzieckiem a rodzicami na jego późniejsze życie emocjonalne i odporność na stres. W pierwszej części książki opisany został rozwój mózgu społecznego, który jest odpowiedzialny za kontrolę uczuć w odniesieniu do innych ludzi. W części drugiej przedstawiono określone uwarunkowania wczesnego etapu życia, które mogą prowadzić do wielu zaburzeń, np. anoreksji, uzależnień, depresji.
Książka powstała w wyniku wieloletnich obserwacji, szkoleń i praktyk psychoterapeutycznych.


Iwona Mandrzejewska-Smól: Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka, powinna być podejmowana świadomie i rozważnie. W prezentowanej pracy omówiono problematykę wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży oraz poradnictwa zawodowego. Badaniami objęto nie tylko gimnazjalistów uczęszczających do szkół w dużych miastach, ale także młodzież z małych miast i wsi.


Sławomir Trusz: Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części pierwszej omówiono podstawowe teorie dotyczące zjawiska edukacyjnego samospełniającego się proroctwa. W części drugiej przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące wpływu tworzonych przez nauczyciela oczekiwań interpersonalnych na oddziaływania edukacyjne.


Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. Sposób na wagary: jak radzić sobie z absencją uczniów. Warszawa: Difin, 2010

W każdej szkole może wystąpić zjawisko samowolnego opuszczania zajęć przez uczniów. W prezentowanej publikacji omówiono rodzaje absencji szkolnej oraz metody diagnozy i postępowania z uczniem wagarującym. W załącznikach umieszczono materiały pomocnicze (m.in. ankiety przeznaczone dla uczniów i nauczycieli).


Beata Ziębińska: Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Katowice: „Śląsk”, 2010

Problemy ludzi starszych coraz częściej stają się przedmiotem naukowych dociekań. W książce przedstawiono wybrane problemy wynikające z procesu starzenia się społeczeństw oraz ukazano możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Uniwersytety Trzeciego Wieku są instytucjami, które społecznie, intelektualnie i ruchowo aktywizują swoich słuchaczy, przeciwdziałając w ten sposób ich marginalizacji.


Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska: Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa: Difin, 2010

Zaburzenia odżywiania i okaleczanie się to zjawiska coraz częściej występujące wśród młodzieży.
W prezentowanej książce omówiono stadium adolescencji oraz przedstawiono objawy zaburzeń i wskazówki dotyczące ich prewencji. Na końcu książki zamieszczono słowniczek podstawowych pojęć oraz materiały pomocnicze.
Publikację skierowano do nauczycieli i wychowawców szkół, internatów, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka i innych placówek.


Małgorzata Karwatowska: Uczeń w świecie wartości. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010

Problematyka wartości moralnych i kulturowych młodego pokolenia jest niezwykle ważna dla przyszłości.
W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne dotyczące konkretnych wartości oraz sposób ich rozumienia przez młodzież. Książka zawiera także propozycje praktycznych rozwiązań: ćwiczenia, scenariusze lekcji, które pomogą nauczycielowi w pracy z uczniem.


Stanisław Kozak: Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin, 2010

Eurosieroctwo to nowe zjawisko cywilizacyjne. Występuje wtedy, gdy rodzice wyjeżdzają za granicę na dłuższy czas i pozostawiają w kraju swoje dzieci.
W prezentowanej książce przedstawiono problematykę migracji i emigracji Polaków. Szczególną uwagę zwrócono na psychospołeczne uwarunkowania eurosieroctwa oraz skutki tego zjawiska i możliwości leczenia.


Barbara Skałbania: Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009

W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące poradnictwa pedagogicznego w ujęciu filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. W poszczególnych rozdziałach omówiono poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne, opiekuńcze, zawodowe.


Marta Korendo: Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

Autorka książki posiada wielotetnie doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi. W prezentowanej publikacji przedstawiła wyniki badań własnych dotyczących rozumienia przez uczniów z wadą słuchu tekstów zamieszczanych w podręcznikach szkolnych do historii. W jednym z rozdziałów omówiono także problemy społeczne i komunikacyjne niesłyszących. Ponadto książka zawiera propozycje zmian w programach kształcenia specjalnego.


Magdalena Grochowalska: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym. Wybrane konteksty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

Umiejętność komunikowania się jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorka prezentowanej publikacji przyjęła założenie, że rozwój języka i komunikacji są wzajemnie uwarunkowane. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym i drugim omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące procesu komunikowania i rozwoju mowy. Następne rozdziały poświęcono problemom rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
Publikację skierowano do przyszłych pedagogów oraz nauczycieli małego dziecka.


Diana Gulińska-Grzeluszka: Muzykoterapia dzieci agresywnych. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

Zachowania agresywne zależą od wielu czynników. W książce omówiono przyczyny zachowań agresywnych u dzieci, zwracając szczególną uwagę na rolę rodziny. Jako formę terapii autorka zaproponowała zastosowanie muzyki. Przedstawiła Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM), który składa się z 5 etapów: odreagowanie, zrytmizowanie, uwrażliwienie, relaksacja, aktywizacja. Ta forma muzykoterapii może być stosowana na zajęciach z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, nieśmiałymi itp.
Publikacja jest skierowana do nauczycieli-wychowawców oraz pedagogów szkolnych.


Barbara Ciżkowicz: Wyuczona bezradność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009

Pod pojęciem bezradności rozumie się sytuację, w której człowiek nie radzi sobie z określonymi problemami życiowymi. W prezentowanej książce omówiono bezradność w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na edukacyjne aspekty wyuczonej bezradności (niepowodzenia szkolne, depresja i lęk w okresie dorastania, stereotyp nauczyciela i ucznia).


Mieczysław Radochoński: Osobowość antyspołeczna. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

Zaburzenia osobowości wpływają na zachowanie i całe życie dotkniętego nimi człowieka oraz jego otoczenia. W ksiażce omówiono genezę i rozwój zaburzeń osobowości oraz czynniki determinujące rozwój zachowania antyspołecznego. W jednym z rozdziałów przedstawiono zaburzenia antyspołeczne pojawiające się kolejno w cyklu życiowym człowieka.
Publikacja skierowana jest do psychologów, pedagogów, specjalistów z zakresu resocjalizacji, studentów.


Ewa D. Białek: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009

Narastające patologie społeczne, wzrost agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, wymuszają konieczność zastanowienia się nad jakościa wychowania i wczesnej edukacji szkolnej. Prezentowana publikacja jest pierwszą próbą zintegrowanego podejścia do wychowania, opartą na wieloletnim doświadczeniu autorki. Tematem książki jest wspieranie zrównoważonego rozwoju dziecka. Na podstawie wybranych zagadnień psychologii rozwojowej autorka przedstawiła zakres oddziaływania metod psychosyntezy w różnych okresach rozwoju dziecka.


Tomasz Huk: Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

Umiejętności kluczowe, często określane jako umiejętności uniwersalne, są niezbędne do prawidłowego fukncjonowania człowieka w społeczeństwie. Rozwijanie tych umiejętności stanowi ważny element procesu dydaktycznego.
W prezentowanej publikacji opisano następujące umiejętnosci kluczowe: planowanie, organizacja i ocena własnej nauki; komunikowanie się; współdziałanie w zespole; twórcze rozwiązywanie problemów; wykorzystanie informacji i posługiwanie się technologią informacyjną; łączenie wiedzy z praktyką; rozwijanie zainteresowań i sprawności umysłowych; rozwiązywanie konfliktów.
W książce omówiono także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie edukacyjne wykorzystywane podczas kształcenia umiejętności kluczowych. Jeden z rozdziałów poświęcono metodycznym aspektom nauczania informatyki.


Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II: Dziecko z ADHD w klasie. Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi . Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Tematyka książki dotyczy problemu pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko z ADHD ma zaburzony proces planowania i postępowania według planu, dlatego potrzebuje konkretnych schematów działania.
Prezentowana książka zawiera gotowe do zastosowania w pracy z uczniem ćwiczenia z kluczami odpowiedzi oraz wskazówki dotyczące metod nauczania. Autorzy zaproponowali ćwiczenie takich umiejętności ucznia, jak: zapamiętywanie informacji, sporządzanie notatek, interpretacja pomocy graficznych, korzystanie z materiałów pomocniczych, pisanie referatów, przygotowywanie się do sprawdzianów itp.


Anna Kurzeja: Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

W publikacji zebrano i uporządkowano dotychczasowy dorobek na temat problematyki pracy wychowawczej z dziećmi ulicy oraz oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez pedagogów ulicy. Omówiono m.in. problem dzieci ulicy na świecie oraz formy udzielanej im pomocy. W jednym z rozdziałów przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych wobec tych dzieci poprzez ukazanie sylwetek wybitnych pedagogów ulicy.


B.J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach : Zdolny uczeń. Metody planowania samodzielnej nauki. Poczucie własnej skuteczności ucznia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

W książce zaprezentowano model dydaktyczny umożliwiający uczniom szkół gimnazjalnycjh i ponadgimnazjalnych rozwijanie pięciu zasadniczych umiejętności: efektywnego planowania i wykorzystania czasu nauki; lepszego zrozumienia i streszczania materiału tekstowego; doskonalenia metod sporządzania notatek; lepszego przygotowywania się do sprawdzianów; sprawności w pisaniu tekstów.
Przewodnik skierowany jest do nauczycieli wszystkich specjalności, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców.


Grażyna Krasowicz-Kupis : Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

W publikacji przedstawiono współczesne poglądy na temat dysleksji rozwojowej z perspektywy psychologicznej. Zaprezentowano najnowsze badania na temat pierwotnych i wtórnych przyczyn tego zaburzenia oraz przykłady rozwiązań terapeutycznych. Jeden z rozdziałów poświęcono metodom i technikom stosowanym w badaniach naukowych nad tym zjawiskiem. Na zakończenie omówiono dysleksję jako zaburzenie komunikacji językowej.
Książka przeznaczona jest dla psychologów, pedagogów, logopedów, rodziców.


Ewa Baum: Terapia zajęciowa. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008

Książka adresowana do terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zawiera informacje dotyczące metod, form i środków terapii zajęciowej. Opisana została m.in. arteterapia, biblioterapia, ludoterapia, dogoterapia, hipoterapia.
W ostatniej części publikacji, omawiającej zastosowanie terapii zajęciowej przy mózgowym porażeniu dziecięcym i zespole Downa, zamieszczono przykłady ćwiczeń – zabaw rewalidacyjnych.


Grażyna Dryżałowska: Pokochaj mnie mamo czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008

Publikacja skierowana jest do matek, którym niepełnosprawność dziecka odebrała radość i satysfakcję z macierzyństwa.
W książce przedstawiono najważniejsze problemy wychowawcze, występujące w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Omówiono także wybrane metody terapeutyczne.


Robert J. MacKenzie: Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli mających trudności z utrzymaniem dyscypliny w klasie.
W pierwszych rozdziałach omówiono nieskuteczne metody wychowawcze często stosowane na lekcjach.
W następnych częściach przedstawiono metody pozwalające powstrzymać niewłaściwe zachowanie uczniów i zachęcić ich do współpracy.
Ostatni rozdział poradnika, skierowy do dyrektorów, zawiera wskazówki pomocne w opracowywaniu efektywnego programu wychowawczego szkoły.


Ewa Góralczyk: Moje dziecko w szkole. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki na temat wspomagania dziecka w domu i w szkole. Składa się z trzech części: Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Moje dziecko w szkole i Szkoła mojego dziecka.
Pierwsza część zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. W części drugiej przedstawiono formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, potrzeby dzieci zdolnych, trudnych oraz niepełnosprawnych. W ostatniej części omówiono problem współpracy rodziców ze szkołą oraz przedstawiono najważniejsze akty prawne dotyczące edukacji.


Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński: Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

W książce przedstawiono zależności między osobowością, stesem a zdrowiem; omówiono właściwości osobowości sprzyjających chorobie i osobowości promujących zdrowie. Zaprezentowano strategie radzenia sobie ze stresem. Jeden z rozdziałów poświęcono pomnażaniu zasobów własnego zdrowia.
Publikacja przeznaczona jest dla psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy oraz studentów psychologii.


Marta Kowalczuk: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono teoretyczne podstawy pedagogicznej diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania się. Część druga zawiera program profilaktyczny „Powstrzymać anoreksję i bulimię”, scenariusze zajęć szkoleniowych dla wychowawców, pedagogów, dyrektorów, rodziców oraz scenariusze zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.