Sieć współpracy

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli odbywają się w naszej placówce bezpłatne warsztaty komputerowe.

Zapraszamy także nauczycieli do korzystania z materiałów do samokształcenia w zakresie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej.
POMOCE

 

Miejsce zajęć: Pracownia komputerowa

Zgłoszenia: tel. 32 266 81 76;  e-mail: sosnowiec@pbw.katowice.pl


Archiwum