Warsztaty w roku szkolnym 2017/18

1. Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach.

  • Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i przedszkolu
  • Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji

2. Warsztaty komputerowe prowadzone w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

  • Bezpłatne narzędzia on-line do tworzenia atrakcyjnych materiałów graficznych
  • Obsługa programu graficznego GIMP – ćwiczenia praktyczne
  • Bezpłatne narzędzia do tworzenia komiksów – zastosowanie w edukacji
  • Nowy wymiar prezentacji – warsztaty Prezi.com