20 lat Galerii „U Belfrów”

Dn. 16 czerwca 2012 r. z okazji Jubileuszu 20-lecia Galerii „U Belfrów” zorganizowano „Piknik artystyczny”. Podczas uroczystości na ręce p. kierownik złożono kwiaty i listy gratulacyjne m.in. od Dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W pikniku uczestniczyli także artyści, którzy wystawiali swoje prace w naszej galerii.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją 20 lat Galerii „U Belfrów” , prezentującą ilustrowane kalendarium wystaw zorganizowanych w latach 1992-2012 (oprac. Danuta Adamczyk).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także udostępnione podczas pikniku Kroniki Biblioteki.

Wystawa 20 lat Galerii „U Belfrów”.