Linki – Biblioteki cyfrowe, teksty on-line

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Serwis umożliwia przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych.

Biblioteki wirtualne (EBIB)

Linki do polskich bibliotek cyfrowych.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Udostępnia nauczycielom i pedagogom publikacje z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”

Gromadzi książki, czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie, muzykalia, rękopisy, stare druki, ulotki i odezwy. Liczba dostępnych publikacji – ok. 28 tys.

Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich

Celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Umożliwia dostęp do rękopisów, starych druków, rycin, grafik, ekslibrisów, fotografii, druków z XIX i XX wieku.

Polska Biblioteka Internetowa

Zawiera różnorodne publikacje w języku polskim: klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie, publikacje naukowe, dokumenty archiwalne itp. Celem utworzenia PBI jest wyrównanie szans dostępu do publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Udostępnia materiały dotyczące pedagogiki i nauk pokrewnych: monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia.

Staropolska. Tradycja – Kultura – Literatura
Portal naukowo-edukacyjny skierowany do nauczycieli języka polskiego, studentów polonistyki, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz badaczy dawnej literatury i kultury polskiej. Oprócz tekstów piśmiennictwa staropolskiego zawiera zbiór opracowań oraz materiały ikonograficzne i dźwiękowe.

Śląska Biblioteka Cyfrowa
Celem ŚBC jest zapewnienie powszechnego dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych regionu. Publikacje zgrupowane są w kolekcjach: Dziedzictwo kulturowe, Materiały dydaktyczne i naukowe, Miscellanea, Natura, Regionalia, Zbiory bibliofilskie.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Realizowana w ramach projektu UNESCO „Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury Świata”. Gromadzi utwory literatury polskiej wolne od praw autorskich w dniu 1 września 1999 r. Przy poszczególnych utworach zamieszczany jest portret pisarza, reprodukcja pierwodruku, nota biograficzna.

Wolne Lektury
Serwis udostępnia lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Utwory pogrupowano według autorów, rodzajów, gatunków, epok oraz motywów i tematów.

Wikibooks
Projekt, który ma na celu rozpowszechnianie darmowych materiałów edukacyjnych.